A Levels MA

निशुल्क सिम्याट तयारी कक्षा सुरु

इडियुसञ्जालले आजदेखि निशुल्क सिम्याट तयारी कक्षा सुरु गरेको छ ।

व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षण तथा  विद्यार्थीको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै निशुल्क  सिम्याट तयारी कक्षा सुरु गरेको हो ।

दक्ष तथा विज्ञ प्रशिक्षकबाट तयारी गरिएको श्रब्यदृष्य सामग्री, पूर्व परीक्षामा सोधिएका प्रश्न, अध्ययन सामग्री सहित इडियुसञ्जालले सिम्याट तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको जानकारी दियो ।

Thuprai - Books and E-books