यस्तो छ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८

Thuprai - Books and E-books

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले हिजो पारित गरेको कार्यविधि आज सार्वजनिक गरेको हो ।

विषयगत शिक्षकहरुले मूल्याङ्कन गरी प्रधानाध्यापकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, प्रअले स्वीकृत गरेर मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्नुपर्ने र समितिले प्रमाणित गरेपछि एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । मूल्याङ्कन समितिमा प्रधानाध्यापक, गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, अङ्ग्रेजी शिक्षक र वरिष्ठ शिक्षक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रयोगात्मक विषय भएमा कक्षा कार्य, हाजिरी, परियोजना कार्य आदिका लागि २० अङ्क, सैद्धान्तिक विषयका लागि ५५ अङ्क र बाँकी २५ अङ्क प्रयोगात्मकका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्रयोगात्मक नभएका विषयमा हाजिरी, परियोजना कार्य लगायतका लागि २५ अङ्क र आन्तरिक परीक्षाको ७५ अङ्क प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विद्यार्थीलाई ८० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने भएमा कैफियत महलमा सो अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने आधार वा कारणका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८