चीन सरकारद्वारा MD/MS/MDS/MPH र Ph.D तहको छात्रवृत्तिको लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना

Thuprai - Books and E-books

छात्रबृत्ति शाखा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारद्वारा नेपाल सरकारलाई प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MD/MS/MDS/MPH र विद्यावारिधि  तहको  छात्रवृत्तिमा  दरखास्त फारम भर्ने बारे जरुरी सूचना ।

डाउनलोड गर्नुहोस्:

जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारद्वारा नेपाल सरकारलाई प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MD/MS/MDS/MPH र विद्यावारिधि तहको छात्रवृत्ति