Edusanjal +2 scholarship

कक्षा ११ को आंशिक–ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक (केन्द्रसहित)

Thuprai - Books and E-books

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा ११ को आंशिक–ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । 

बोर्डले जेठ २९ गतेदेखि असार ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने कक्षा ११ को आंशिक÷ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको हो ।

आंशिक-ग्रेडवृद्धि परीक्षाको परीक्षा केन्द्र