Managed Admission 2022

निमावि लाइसेन्सको नतिजा यहाँबाट हेर्नुहोस्

Thuprai - Books and E-books

 

तपाई शिक्षक सेवा आयोगको वेवसाइट नखुलेर नतिजा हेर्नबाट बञ्चित हुनुभएको छ भने यहाँबाट आफ्नो नतिजा हेर्नुहोसः

यस्तो छ शिक्षक सेवा आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नतिजा 

प्रदेश नं. १

मधेश प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णालीको नतिजा

सदुूरपश्चिम प्रदेश