MBA Managed Admission
Masters Portal

२०७४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नै कक्षा ११ मा भर्ना गराउन निर्देशन

I Tech store

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय बागमती प्रदेशले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि सबै विदालयलाई सर्तसहित निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले २०७४असोज २ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नै कक्षा ११ मा भर्नाका आधार भएका हुनाले सोहि अनुसार गर्न गराउन  निर्देशन दिएको हो  ।

बोर्डको प्रदेश कार्यालयले साधारण शिक्षातर्फ कक्षा ११ मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित विषय अध्ययन गर्न न्यूनतम औसत ग्रेड प्वाइंट  १.६ प्राप्त गरी कक्षा १० मा अध्ययन गरेका अनिवार्य अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा सी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, कक्षा ११ मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित विषय बाहेक अन्य विषय अध्ययन गर्न न्यूनतम औसत ग्रेड प्वाईंट  १.६ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हुँदा सबै क्याम्पस तथा विद्यालयलाई सोही अनुसार गर्न गराउन सनर्देशन दिएको छ ।

 

Thuprai - Books and E-books