Scholarship edusanjal
Thuprai - Books and E-books

त्रि वि शिक्षाशास्त्र संकायको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Admission edusanjal

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र संकाय डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा, बल्खु, काठमाडौं, नेपाल 

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना 

यस संकायले सञ्चालन गर्ने सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातक र स्नातकोत्तर तह (नियमित तथा आंशिक) सत्रान्त परीक्षाहरु देहाय बमोजिम सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Schools edusanjal