बी.टेक (खाद्य प्रविधि) वी.एस्सी (न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स) प्रथम,दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७७ सालमा संचालन हुने स्नातक तह बी. टेक खाद्य प्रविधि प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षको र वी.एस्सी न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स प्रथम, दोस्रो ,तेस्रो र चौथो वर्षको नियमित (पूरा तथा आंशिक) परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई नियमित दस्तुरमा २०७७ साल मंसिर २६ गते सम्म र विलम्व शुल्क तिरी पौष ०१ गते सम्म क्याम्पसले परीक्षा आवेदन फारम भराई सक्नुपर्नेछ र तोकिएको मितिले २ दिन भित्र प.नि.का.बल्खु तथा सम्वन्धित क्षे.प.नि.का.मा वुझाइ सक्नु पर्नेछ । शुल्क तथा अन्य नियमका हकमा गत सालको अनुसार नै हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक 

 

Tag:परीक्षा आवेदन फाराम
Thuprai - Books and E-books