After SEE Portal

मितेरी विद्यालय खोज्न खुला विश्वविद्यालयद्वारा कार्यविधि जारी (कार्यविधिसहित)

Bridge Course

नेपाल खुला विश्वविद्यालय, सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकायले“मितेरी विद्यालय छनोट तथा सञ्चालन कार्य व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९” लागु गर्ने भएको छ ।

सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत शिक्षा समूहमा अध्यायनरत विद्यार्थीहरुको शिक्षण अभ्यास तथा इन्टर्नसिप जस्ता प्रयोगात्मक कार्य गर्न, शैक्षणिक बिषयमा अनुसन्धान गर्न र शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धी सबलीकरण कार्यमा भौतिक, वौद्घिक तथा प्राविधिक सरसहयोग तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालयले सो कार्यविधि जारी गरेको हो ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०७४ को दफा १६६ बमोजिम कार्यकारी परिषदले स्वीकृत गरी यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।

मितेरी विद्यालयहरु प्रदेशस्तरबाट छनोट गर्ने, कम्तीमा एउटा प्रदेशमाएउटा विद्यालय हुनु पर्ने छ । भने सो कार्यविधि अनुसार मितेरी विद्यालय सञ्चालन भएको विद्यालय कम्तिमा कक्षा ८ देखि १२ कक्षा सम्म सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा संकायकोडीन वा डीनले मनोनय गरेको विज्ञ संयोजक भएको सिफारिस समितिले छनोट गरेको विद्यालयको आफ्नो भवन तथा जग्गा भएको विदालय हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

“मितेरी विद्यालय छनोट तथा सञ्चालन कार्य व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७९”

A Levels MA