प्रि–डिप्लोमा तहको वर्गिकृत छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् बागमती प्रदेश कार्यालयले प्रि–डिप्लोमा तहको वर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको लागि आवेदन फारम भरेका प्रशिक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।

प्रि–डिप्लोमा तहको शैक्षिक सत्र २०७९/०८० का लागि निःशुल्क छात्रवृत्तिमा आवेदन भरेका आवेदकहरु मध्यबाट प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यता क्रमको आधारमा नामावली प्रकाशन गरेको हो ।

सिभिल इन्जिनियरिङ,बेसिक्स सर्वे, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्, उद्यमशीलता विकास, पशुधन उत्पादन र पशु विज्ञान, मेकानिकल  इन्जिनियरिङ्, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक परिचालन विषयको नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।

सिफारिस गरिएका सफल प्रशिक्षार्थीहरुले असोज ६ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र तोकिएको शिक्षण संस्थमा आफ्नो प्रवेश पत्र, शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, छनौट भएको लक्षित वर्गको सक्कल प्रमाणपत्र सहित सिफारिस भएको शिक्षण संस्थामा भर्ना भई सक्नु पर्ने छ ।

Civil Engineering

Basic Survey

Computer Engineering

Electrical Engineering

Entrepeneurship Development

Livestock Production & Animal Science

Mechanical Engineerin

Plant Science

Social Mobilization

I Tech store
Thuprai - Books and E-books