After SEE Portal

प्राविको विज्ञापन संशोधन, ९९१ दरबन्दी थप (संशोधित विज्ञापन सहित)

Bridge Course

शिक्षक सेवा आयोग शिक्षकले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन संशोधन गरेको छ ।

साबिक दरबन्दी ४ हजार ४६२ रिक्तमा अन्य पद थप गरी ५ हजार ४५३ पदका लागि आवेदन खुला गरिएको छ ।

आयोगले गरेको विज्ञापन अनुसार कोशीबाट साबिक १०७७ मा पद थप भई १३१८, मधेशबाट ५०८ नै कामय भएको छ । त्यसैगरी बाग्मतीबाट ११०३ रिक्त दरबन्दीमा अन्य पद थप भइ ११५७ बनाइएको छ । त्यसैगरी गण्डकीबाट ८०० पदमा थप गरी ११८८,लुम्बिनीबाट ४९५ मा थप गरी ६७९ ,कर्णालीमा १७७मा अन्य पद थप गरी २८९ र सुदुर पश्चिममा ३०२ रिक्त दरबन्दीमा थप गरी ३१४ पदका लागि विज्ञापन संशोधन गरिएको हे ।

आयोगले आजदेखि जेठ १३ गतेसम्म नियमित दस्तुरमा र २० गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा आवेदन दिन सक्ने गरी विज्ञापन गरेको छ । आयोगले न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट अनलाइन दरखास्त दिन सकिने छ ।

संशोधित विज्ञापन

A Levels MA
I Tech store