After SEE Portal

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक (नतिजा सहित)

Bridge Course

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । आयोगले गत साउन ९ देखि १३ सम्म सञ्चालन गरेको चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको हो ।

आयोग बीएस्सी एचआईटी, बीएस्सी एमएलटी, र बी अप्टोमेस्ट्री विषयको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ।

प्रकाशित नतिजा उपर चित्त नबुझी पुनर्योग गर्न चाहने उम्मेदवारहरुले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ को अनुसुचि १ बमोजिमको ढाँचामा फारम भरेर रितपूर्वक  २४ गते देखि २८ गते भित्र निवेदन पेश गर्न सकिने आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नतिजा हेर्नुहोस्ः

A Levels MA
I Tech store