CMAT

चिकित्सा शिक्षा आयोगले क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्यो (क्यालेण्डरसहित)

Bachelors Portal

चिकित्सा शिक्षा आयोग  आर्थिक् वर्ष  २०८१–८२ को संशोधित वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८१–८२ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन गरिने चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लगायत विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश गरी क्यालेण्डेर सार्वजनिक गरको हो ।

गत ११ गते प्रकाशित वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डरमा स्नातकोत्तर तह र DM / MCh कार्यक्रमको केही क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने मिति फरक पर्न गएकोले आयोगको कार्यकारी समितिको १३ गतेको निर्णयानुसार संशोधन गरी पुनः सार्वजनिक गरेको छ ।

Thuprai - Books and E-books
I Tech store