CMAT

नमूना विद्यालयहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन

Thuprai - Books and E-books

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा) ले  सात ओटै शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई नमूना विद्यालयहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले आज संघीय सरकारबाट नमूना विकासका लागि छनोट भएका ४२२ विद्यालयहरू बाहेक  प्रदेश सरकारले छनोट गरेका विद्यालयको विवरण  अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्रदेश सरकारको स्रोतबाट हाल सम्म नमूना विद्यालय विकास गर्नका लागि छनोट भएका विद्यालयहरूको विवरण  पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

I Tech store