Edusanjal +2 scholarship

निमावि लाइसेन्सको फारम भर्ने म्याद थप, विषगत परीक्षाको उत्तर पुस्तिका फरकफरक पोकामा राख्नु पर्ने

Thuprai - Books and E-books

शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्रको अनलाइन दरखास्त फाराम भर्ने मिति थप गरेको छ ।

आयोगले सिंगल दस्तुरको अन्तिम म्याद २०७९ असार ७ गते सम्म र दोब्बर दस्तुरको अन्तिम म्याद मिति २०७९असार १४ गतेसम्म तोकिएकोमा आयोगको अनलाइन एप्लिकेसनमा समस्या आएको हुँदा दुई दिन म्याद थप गरेको हो ।

आयोगको वेब सर्वरमा असार ६ गते बिहान करिब १० बजेवाट प्राविधिक समस्या आएको हुँदा पूर्व प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्त दिने उम्मेद्वारको सुविधालाई ध्यानमा राखी २०७९जेठ ९ मा प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको म्यादमा २ दिन थप गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त थपिएको म्याद सकिएको भोलिपल्ट बैकिङ कारोवार हुने समयभित्र तोकिएको राजश्व दस्तुर रकम तोकिएको बैङ्कमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने आयोगले आज निर्णय गरेको छ ।

आयोगले आजै अर्को सूचना जारी गरी आयोगबाट असार ९, ११ र १३ गते सञ्चालन हुन गइरहेको माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा ९विषयगत० का लागि प्रश्नपत्रमा रहेका खण्ड ९क० र खण्ड ९ख० मा उत्तर अलग अलग दुई उत्तरपुस्तिकामा लेख्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहठ्ठाद्वारा जारी गरिएको सूचनामा उत्तरपुस्तिकाको अग्रपृष्टमा उल्लिखित उ।पु। खण्डमा देखिने गरी जुन खण्डको उत्तर लेखेको हो सोही खण्ड जनाउन सबै उम्मेदवारहरुलाई सूचित गरेको छ ।

परीक्षा केन्द्रले समेत उत्तरपुस्तिकाको पोका बनाउँदा रोल नम्बरको क्रममा खण्ड अनुसार अलग अलग पोका वनाइ उक्त दुवै पोकालाई ठूलो पोकामा राखी आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देश्न दिएको छ ।

दुबै खण्डको उत्तर एउटै उत्तरपुस्तिकामा लेखेमा वा मिसाएर लेखेमा त्यस्तो उत्तरपुस्तिका रद्द हुने ब्यहोरा समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।