Edusanjal +2 scholarship

कक्षा ११ को विशिष्टीकरण तालिका

Thuprai - Books and E-books

विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति,मूल्य र तत्परता विकासको विस्तृत योजनाका रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तहगत आधामा पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको हुन्छ । पाठ्यक्रमले विषयगत विशिष्ट उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षणसिकाइ व्रिmयाकलाप, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रिया आदिको व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई उद्देश्यपूर्ण र प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षकले पाठ्यक्रमलाई मूल आधार वा माध्यम बनाएर कार्यान्वयन गर्छ ।

पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य केकति मात्रामा प्राप्त भए भएनन् सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक हुन्छ । मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ र उद्देश्यपूर्ण बनाउन विशिष्टीकरण तालिकाले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याएको हुन्छ । त्यसैले पाठ्यक्रमको सही रूपमा कार्यान्वयन होस् र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अझ वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र वैध हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गर्ने केन्द्रले जानकारी दियो ।

विद्यालय तहका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार निर्माण भएका माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) पाठ्यक्रम, २०७७ शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कक्षा ११ बाट व्रmमशः लागु भएका छ । उक्त पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थीको बाह्य मूल्याङ्कन गर्नका लागि कक्षा ११ मा पठनपाठन हुने ऐच्छिक विषयको विशिष्टीकरण तालिका तयार पारी प्रकाशन गरेको छ ।

विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोगले परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार लिइने परीक्षा विद्यार्थीका लागि सरल र सहज भई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि प्राप्ति दरलाई अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा केही सुधारको अपेक्षा भएमा विज्ञ प्रयोगकर्ताको सुझावका आधारमा परिमार्जन समेत गर्न सकिने केन्द्रले जानकारी दियो ।

विशिष्टीकरण तालिका र नमुना प्रश्नपत्र निर्माण गर्न विषयगत रूपमा शिक्षक तथा विशेषज्ञ सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको थियो । मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको सामग्रीमाथि शिक्षकहरूको कार्यदलद्वारा थप परिमार्जन गरी सम्बन्धित विषय समिति र समन्वय तथा सम्पादन समितिमा छलफल गरी संशोधन तथा सुधार गरेपछि विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गरेको छ ।

विशिष्टीकरण तालिका