A Levels MA

विशेष मौका परीक्षाका लागि माघ २४ गते भित्र आवेदन दिनु पर्ने

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विशेष मौका (आंशिक) परीक्षाको आवेदन फाराम माग गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०७२–७३ (२०१५ इस)  सम्म रजिस्ट्रेसन कायम भएका बार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरेको हो ।

परिषद्का आंगिक, साझेदारी, सामुदायिक विद्यालय र निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूमा डिप्लोमा तहका सेमेस्टर परीक्षा प्रणालीका लागि आवेदन माग गरेको हो ।

प्रथम वर्ष प्रथम खण्ड, दोस्रो खण्ड, दोस्रो वर्ष, प्रथम खण्ड र दोस्रो खण्ड, तेस्रो वर्ष प्रथम खण्ड, दोस्रो खण्ड तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्षको अन्तिम परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका एवं प्रि(डिप्लोमा तहको हकमा शैक्षिक सत्र २०६५–०६६ देखि २०७४–०७५ सम्म (२०६५ सालदेखि २०७४ सालसम्म – २०१७ इ।स। ) सम्म रजिस्ट्रेसन कायम भई पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र परीक्षा दिई अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको विशेष मौका ९आंशिक० परीक्षा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने भएकोले माघ २४ गतेभित्र नियमित शुल्कमा र  फागुन ३ गतेभित्र विलम्ब शुल्कमा परीक्षा आवेदन फाराम भर्न सूचित गरेको छ ।

Thuprai - Books and E-books