Managed Admission 2022

काउन्सिलले लिएको विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा करिब ६८ प्रतिशत उत्तीर्ण

I Tech store

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले  साउन सात गते  सञ्चालन गरेको  विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा ६८।६ प्रतिशत चिकित्सक उत्तीर्ण भएका छन् ।

विशेषज्ञ दर्ताका ४५ विधाको २३ औं विशेष परीक्षामा ३२५ जना उत्तीर्ण भएका छन् । ४७४ जना परीक्षार्थी मध्ये १४९ जना  वा ३१.४ प्रतिशत उनुत्तीर्ण भएको  काउन्सिलले आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस (३५) दिन भित्र विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन आवेदन गर्नुपर्ने छ ।

यस अगाडि २०७८ माघ २१ र २२ गते लिइएको विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा ७७ प्रतिशत सहभागी उत्तीर्ण भएका थिए ।

परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझेमा परीक्षार्थीले आजका मितिले पैंतीस ९३५० दिन भित्र पूनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

 हाल मुलुकमा करिब ३० हजार १३३ चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । करिब ८ हजार ८६२ बढी विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा दर्ता छन् ।

Thuprai - Books and E-books