पाठ्यसामग्री दर्ता गराउन छुटेका प्रकाशकलाई तीन दिने अवसर

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमै राजश्व बुझाएका तर पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न छुट भएका प्रकाशकलाई तीन दिन भित्र पाठ्यसामाग्री पेश गर्न सूचित गरेको छ ।

केन्द्रबाट स्वीकृति लिई पाठ्यसामाग्री दर्ता गरेका तथा तोकिएको समयमा राजश्व बुझाई पाठ्यसामग्री दर्ता गराउन नसकेका प्रकाशकहरुलाई अन्तिम पटक अवसर दिइएको हो ।

केन्द्रले आज एक सूचना जारी गरी जेठ १० गते देखि १२ गते भित्र कार्यलय समयमा राजश्व बुझाएको सक्कल भौचर र तयारी अवस्थामा रहेको पाठ्यसामाग्री तीन थान,लेखकको बायोडाटा ,योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र लेखकको स्वस्कृति पत्रको प्रतिलिपि साथै कर चुक्ता तथा कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि र निवेदनको साथमा समयमा पाठ्यसामाग्री पेश नगर्नुका कारण सहित पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न केन्द्रले सूचित गरेको छ ।

Thuprai - Books and E-books